Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat YİĞİT

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Halit KUŞKU

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, 3 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesinden oluşan akademik kadrosu ile Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde, Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümünün temel amacı, su ürünleri endüstrilerinde hammadde temininden işletmenin kurulumu, üretim ve sistem yönetimi, işleme, ürün geliştirme ve kalite kontrolü, ürün standardizasyonu ve markalaşma, pazarlama ve uluslararası ticaret gibi konularda donanımlı mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, hammadde, enerji ve su kaynakları, iş gücü ve finans gibi sınırlı kaynakları etkin bir şekilde kullanabilen, çevre dostu teknolojiler geliştiren ve uygulayan, problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdendir.

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Anabilim Dalı

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Anabilim Dalı, su ürünleri sektöründe geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Anabilim Dalı kapsamında; akarsular, göller, denizler ve okyanuslarda faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerinde, tesis kurulumundan üretime ve yönetiminden uluslararası ticarete kadar pek çok alanda çalışma imkânı sunulmaktadır.

Bölümümüzde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Amacımız, bilimsel araştırmalarla elde edilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren, küresel gelişmeleri takip ederek ulusal kaynakların verimli değerlendirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayan mühendis ve yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bu kapsamda, BAP, TÜBİTAK, KAMU ve AB COST tarafından desteklenen projeler yürütülmekte ve elde edilen sonuçların toplum ile paylaşılmasına önem verilmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde geniş bir iş yelpazesiyle karşılaşır. Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisleri, çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra, endüstriyel su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev yapabileceği gibi, ulusal ve uluslararası pazarlama ve satış ağının dış ticaret uzmanlığı gerektiren ithalat-ihracat faaliyetleri yürüten firmalarda çalışabilecek yetkinliğe de sahip olacaktır.

Ayrıca, Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisleri kendi işletmelerini kurarak veya akademik kariyer yaparak da kariyerlerini sürdürebilirler. Bir Endüstri mühendisi olarak ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim planlaması ve lojistik gibi alanlarda görev alabilirler.

Bölüm Öğretim Elemanları 

Prof. Dr. Murat YİĞİT

Prof.Dr. Musa BULUT

Prof.Dr. Zayde AYVAZ

Doç. Dr. Hakan AYYILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Halit KUŞKU