Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevdan YILMAZ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, 4 Profesör, 6 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesinden oluşan akademik kadrosu ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünde, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı ve Hastalıklar Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünün amacı kaliteli öğretim elemanları ve öğrencileri ile bilimsel mükemmelliği yakalamış, proje ve araştırma faaliyetleri ile dünyanın önde gelen araştırma ve eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünün bir diğer hedefi, öğrencilerinin liderlik, girişimcilik, yaratıcı düşünme, küresel perspektif kazanma yeteneklerini geliştirmek, kalite odaklı, güncel ve yetkin bilgi ve tecrübeye sahip, çevresel farkındalığı yüksek, çözüm odaklı lisans ve lisansüstü öğrencisi yetiştirmektir. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, çift kabuklu ve yumuşakça üretimi, balık besleme ve yem teknolojileri, mikro ve makro alg kültürü, akvaryum balıkları yetiştiriciliği, balık hastalıkları ve sağlığı gibi alanlarında araştırmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, bölümümüzde BAP, TÜBİTAK, KAMU, AB COST tarafından desteklenen projeler yürütülmekte ve elde edilen sonuçların toplum ile paylaşılmasına önem verilmektedir.

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, çift kabuklu ve yumuşakça üretimi, balık besleme ve yem teknolojileri, mikro ve makro alg kültürü, akvaryum balıkları yetiştiriciliği gibi alanlarda ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN (Başkan)

Prof.Dr. Tolga GÖKSAN

Prof.Dr. Umur ÖNAL

Prof. Dr. İlknur AK

Doç.Dr. Sefa ACARLI

Doç.Dr. Bayram KIZILKAYA

Doç. Dr. Sevdan YILMAZ

Doç. Dr. Pınar ÇELİK

Doç. Dr. İhsan ÇELİK

Doç. Dr. Harun YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ŞAHİN

Balık Hastalıkları Anabilim Dalı

Balık Hastalıkları Anabilim dalında doğal ortamlarında yetişen ve kültürü yapılan su ürünlerinde görülen bakteriyel, paraziter, mantar ve viral hastalıkların teşhisi ve tedavisinin belirlenmesi üzerine ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütülmekledir. Bunun ile birlikte iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal afetler vb., etkenler ile yem, beslenme bozuklukları, çiftlik şartları, gibi etkenlerin su canlıları üzerinde neden olduğu sağlık sorunlarının belirlenmesi ile ilgili de çalışmalar yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Sevdan YILMAZ (Başkan V.)