Müsilaj Projelerimiz

 

Tubitak 1001- Müsilaj Araştırmaları Projeleri çağrısı kapsamında kabul edilen “Müsilajın Posidonia oceanica Çayırları ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi ve Restorasyon” Çalışmaları adlı projemiz başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Doç Dr. Cahide Çiğdem Yığın yürütücülüğünde Kasım ayında başlayan projenin saha çalışmaları Ocak ayı itibari ile hız kazanmıştır. Bu kapsamda proje çalışma alanı olan Çanakkale Dardanos bölgesinde Posidonia çayırlarının dağılım sınırları, alt limitleri belirlenmiş fenolojik ve lepidokronolojik çalışmalar için örnekler alınmış ve transplantasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Projenin 2. kısmını oluşturan çayırlar üzerinde dağılım gösteren küçük pelajik ve semi pelajik balık av stoklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

5 araştırmacı ve 4 bursiyerin görev aldığı proje sonucunda, Posidonia oceanica çayırlarının müsilaj nedeniyle zarar görmüş alanlarının restorasyonuna yönelik eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlanacak ve proje çıktıları sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için küçük pelajik balıkların avlanabilir stoklarının da belirlenmesini sağlayacaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)